Câu hỏi 05: Tôi 30 tuổi, nhịp tim thường xuyên 90 nhịp/phút, vậy có làm sao không?

Câu hỏi 5 : Tôi 30 tuổi , nhịp tim thường xuyên 90 nhịp/phút , vậy có làm sao không?

Trả lời :

Trong cuộc đời của mỗi người , trung bình trái tim đập khoảng hai nghìn tỉ lần (10 12) . Ở người lớn , mỗi phút tim đập trung bình từ 60 đến 100 nhịp .

Khi trái tim đập trên 100 nhịp/phút gọi là nhịp tim nhanh , khi trái tim đập dưới 50 nhịp/phút gọi là nhịp tim chậm . Trong lúc ngủ , nhịp tim trung bình của người lớn là từ 50 đến 90 nhịp/phút .
Có người cho rằng nhịp tim khi nghỉ càng chậm (ở tần số cho phép) thì càng khỏe mạnh .

Một số người khác cho rằng thước đo sức khỏe của trái tim là thời gian trái tim đập trở lại bình thường sau khi gắng sức , tim càng nhanh chóng đập chậm trở lại sau gắng sức , trái tim của bạn càng khỏe mạnh .

Bạn 30 tuổi , nhịp tim là 90 nhịp/phút là bình thường .

Có thể bạn quan tâm