Nhu cầu Vitamin B12

Nhóm tuổi/giới/tình trạng sinh lý

NCDDKN cho B12

(mcg/ngày)

Trẻ em (tháng tuổi)

Dưới 6 tháng tuổi

0,3

6-11 tháng tuổi

0,4

Trẻ nhỏ (năm tuổi)

1-3

0,9

4-6

1,2

7-9

1,8

Nam vị thành niên (tuổi)

10-18

2,4

Nam giới trưởng thành (tuổi)

19

2,4

Nữ vị thành niên (tuổi)

10-18

2,4

Nữ giới trưởng thành (tuổi)

19

2,4

Phụ nữ có thai

 

2,6

Bà mẹ cho con bú

 

2,8

Có thể bạn quan tâm