Khám và tư vấn bệnh

100.000
  • Khám bệnh. Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Kê toa và lưu trữ hồ sơ