Điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân ung thư

  1. Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch làm tăng tỷ lệ tử vong lên 3 lần so với BN ung thư không Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và chi phí điều trị tăng gấp #2 lần.
  2. Đợt cấp & dự phòng tái phát: Heparin trọng lượng phân tử thấp là lựa chọn đầu tiên, thời gian điều trị có thể kéo dài 3-6 tháng, và có thể tiếp tục dự phòng tái phát ở bệnh đang tiến triển hoặc đang hóa trị. Kháng đông đường uống không kháng VitK có thể lựa chọn cho bệnh nhân không mong muốn dùng Heparin trọng lượng phân tử thấp .
  3. Dự phòng nguyên phát: Hiện chỉ có Heparin trọng lượng phân tử thấp và Warfarin có hiệu quả. Các kháng đông đường uống không kháng Vitamin K cần có chứng cứ thêm trên bệnh nhân ung thư.
  4. Công tác truyền thông về nguy cơ Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch rất cần thiết ở bệnh nhân ung thư.

Link download:  http://vnha.org.vn/download.asp?hoinghi=23&id=3870

 

Có thể bạn quan tâm