Bệnh mạch vành là gì?

Bệnh mạch vành là gì?

Nguyê ;n nhâ ;n gâ ;y bệnh động mạch và ;nh

Bệnh mạch và ;nh xảy ta khi lò ;ng mạch và ;nh bị hẹp khiến dò ;ng má ;u đến nuô ;i dưỡng cơ tim khô ;ng đủ và ; dẫn đến tì ;nh trạng thiếu má ;u cơ tim . Cá ;c tê ;n bê ;nh phổ biến : suy động mạch và ;nh , thiếu má ;u cơ tim , bệnh tim thiếu má ;u cục bộ , thiểu năng và ;nh&hellip ;

Hầu hết bệnh nhâ ;n bị bệnh mạch và ;nh là ; do tì ;nh trạng xơ vữa động mạch gâ ;y nê ;n . Nguyê ;n nhâ ;n của xơ vữa động mạch đến nay vẫn chưa được xá ;c định rỏ rà ;ng . Tuy nhiê ;n , có ; một số yếu tố nguy cơ là ;m tăng khả năng mắc bệnh như : huyết á ;p cao , rối loạn mỡ má ;u (LDL cao , HDL thấp , Triglycerid tăng cao) . Người hú ;t thuốc lá ; , người có ; bệnh tiểu đường , bé ;o phì ; , thừa câ ;n , yếu tố bệnh sử gia đì ;nh , người cao tuổi ,&hellip ;

Hẹp lò ;ng mạch và ;nh sẽ gâ ;y ra tì ;nh trạng thiếu má ;u cơ tim , với triệu chứng như đau ngực , khó ; thở , hồi hộp , mệt mỏi , có ; thể dẫn đến cá ;c bệnh nguy hiểm như suy tim , rối loạn nhịp tim và ; nguy cơ bị nhồi má ;u cơ tim cấp .

Khi những mảng xơ vữa ở trong lò ;ng động mạch và ;nh có ; thể vỡ ra gâ ;y bí ;t tắc hoà ;n toà ;n động mạch và ;nh và ; gâ ;y ra nhồi má ;u cơ tim cấp , hoại tử cơ tim . Tỷ lệ tử vong do bệnh nhồi má ;u cơ tim cấp rất cao hoặc nếu qua khỏi thì ; những biến chứng để lại cũng rất nguy hiểm , bệnh nhâ ;n có ; thể sẽ bị suy tim sau nhồi má ;u cơ tim , hay bị rối loạn nhịp tim sau nhồi má ;u cơ tim , và ; tỷ lệ nhồi má ;u cơ tim tá ;i phá ;t cũng rất cao .

Chẩn đoá ;n và ; hỗ trợ điều trị bệnh mạch và ;nh như thế nà ;o?

Ngoà ;i việc trang bị cho  ;mì ;nh những kiến thức Bệnh mạch và ;nh là ; gì ;? trê ;n , cardocorz khuyê ;n bạn nê ;n chú ; ý ; cá ;ch chẩn đoá ;n và ; hỗ trợ điều trị bệnh mạch và ;nh như thế nà ;o đú ;ng cá ;ch và ; hiệu quả . Sau đâ ;y là ; những biện phá ;p chẩn đoá ;n bệnh được lưu hà ;nh nhất hiện nay .

Chẩn đoá ;n dựa và ;o điện tim : Tì ;nh trạng thiếu má ;u cơ tim là ;m thay đổi tí ;nh chất điện học của tim . Do đó ; , điện tim có ; thể phá ;t hiện được những thay đổi về điện học đó ; .

Siê ;u â ;m tim : Thiếu má ;u cơ tim là ;m ảnh hưởng đến sự co bó ;p của tim . Thiếu má ;u cơ tim ở vù ;ng nà ;o cơ tim nà ;o thì ; cơ tim ở vù ;ng đó ; sẽ bị rối loạn . Siê ;u â ;m tim cũng là ; một phương phá ;p giú ;p cá ;c bá ;c sĩ thấy được sự co bó ;p của cơ tim . Theo đó ; , những vù ;ng giảm động do thiếu má ;u cơ tim gâ ;y ra sẽ được phá ;t hiện bởi phương phá ;p siê ;u â ;m tim .

Siêu âm tim chẩn đoán bệnh mạch vành

Siê ;u â ;m tim chẩn đoá ;n bệnh mạch và ;nh

Điện tâ ;m đồ và ; siê ;u â ;m tim gắng sức : khi lò ;ng mạch và ;nh chỉ tắc hẹp ở một mức độ vừa phải thì ; triệu chứng thiếu má ;u cơ tim chỉ xảy ra khi người bệnh gắng sức . Tức là ; bệnh nhâ ;n chỉ đau ngực khi gắng sức , theo đó ; những thay đổi về điện tim và ; về siê ;u â ;m tim chỉ xuất hiện khi bệnh nhâ ;n gắng sức mà ; thô ;i . Vì ; vậy , có ; rất nhiều trường hợp bệnh nhâ ;n bị thiếu má ;u cơ tim nhưng điện tim và ; siê ;u â ;m tim hoà ;n toà ;n bì ;nh thường . Trong những trường hợp nà ;y , điện tâ ;m đồ họăc siê ;u â ;m tim cần phải thực hiện lú ;c gắng sức .

Chụp động mạch và ;nh chọn lọc , cản quang . Phương phá ;p nà ;y được xem như là ; tiê ;u chuẩn và ;ng giú ;p chẩn đoá ;n bệnh mạch và ;nh . Cá ;c bá ;c sĩ sẽ nắm được cụ thể tì ;nh trạng của hệ thống động mạch và ;nh của bệnh nhâ ;n : hẹp , tắc , bao nhiê ;u mạch má ;u bị tổn thương&hellip ;

Phương phá ;p hỗ trợ điều trị bệnh mạch và ;nh hiệu quả

Phương phá ;p nội khoa

Dựa theo cá ;c yếu tố nguy cơ của bệnh   ;mạch và ;nh để bệnh khô ;ng tiến triển nặng thê ;m và ; ngăn chặn cá ;c biến chứng như : kiểm soá ;t rối loạn mỡ má ;u , huyết á ;p cao , tiểu đường , bỏ hú ;t thuốc lá ; , giảm câ ;n nặng đạt câ ;n nặng hợp lý ; , thay đổi thó ;i quen sinh hoạt , . . Hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực bằng cá ;c loại thuốc giã ;n mạch .

Phương phá ;p can thiệp động mạch và ;nh

Dù ;ng cho cá ;c trường hợp đau thắt ngực do thiếu má ;u cơ tim mà ; í ;t hoặc khô ;ng đá ;p ứng với thuốc nội khoa ; hoặc trường hợp bị đau thắt ngực khô ;ng ổn định hay do cơn nhồi má ;u cơ tim cấp nguy hiểm đến tí ;nh mạng

Phương phá ;p phẫu thuật bắc cầu nối động mạch và ;nh

Dù ;ng cho cá ;c trường hợp mạch và ;nh bị tổn thương nhiều , ké ;o dà ;i&hellip ; Đâ ;y là ; một phẫu thuật lớn , dù ;ng cá ;c mạch má ;u khá ;c như động mạch vú ; , tĩnh mạch hiển của ngay chí ;nh bản thâ ;n người bệnh để là ;m cầu nối qua chỗ động mạch và ;nh bị hẹp .

Có thể bạn quan tâm