CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cập nhật ngày 08/05/2018 Nhằm đảm bảo an toàn cho ocaclinic.vn cũng như giữ bí mật thông tin cá nhân khách hàng, Quý Khách vui lòng xem kỹ các qui định về chính sách bảo mật thông tin dưới đây: