Chế độ ăn cho người lớn

Cơ cấu khẩu phần: Được xây dựng trên cơ sở cơ cấu khẩu phần trung bình của người có cân nặng 50 đến 55 kg (đây là cơ cấu khẩu phần tham khảo)

Nguồn Tham Khảo: Quyết định số: 2879/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Có thể bạn quan tâm