Chảy máu dạ dày- tá tràng

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 20 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 0,4- 0,6g/kg cân nặng hiện tại/ngày

- Lipid: 10- 15% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Ăn lỏng hoàn toàn

- Nhiệt độ thức ăn : 15- 250C

- Số bữa ăn: 6- 8 bữa/ngày.

E (kcal): 1000- 1250

P (g): 20- 30

L (g): 10- 20

G (g):  200- 250

TH02-X

Có thể bạn quan tâm