Chế độ ăn thông thường

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: có 2 mức: 2200- 2400Kcal/ngày hoặc 1800- 1900Kcal/ngày, tuỳ khả năng của người bệnh.

- Protid: 12- 14%. Tỷ lệ protid động vật/tổng số: 30- 50%.

- Lipid: 15- 25 %. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đường đơn: < 10 g/ngày.

- Natri: £ 2400 mg/ngày.

- Nước: 2- 2,5 lít/ngày.

- Chất xơ: 15- 25 g/ngày.

- Số bữa ăn: 3- 4 bữa/ngày.

E (kcal): 2200 - 2400

P (g): 66- 84

L (g): 40- 65

G (g): 350- 440

Natri  (mg): £ 2400

Nước (l): 2- 2,5

Chất xơ (g) : 15- 25

BT01-X

E (kcal): 1800 - 1900

P (g): 54- 67

L (g): 43- 53

G (g): 275- 323

Natri (mg): £ 2400

Nước (l): 2- 2,5

Chất xơ (g) :15- 25

BT02-X

 

Có thể bạn quan tâm