Viêm cầu thận cấp, giai đoạn hồi phục

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

- Protid: 1 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

- Lipid: 20- 25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Natri < 2400 mg /ngày.

- Nước: theo nhu cầu 1,5-2,5 lít/ngày.

- Đủ vitamin và khoáng chất theo nhu cầu.

- Số bữa ăn: 4 bữa/ngày.

E (kcal): 1800- 1900

P (g):50- 55

L (g): 40- 53

G (g): 290- 325

Natri (mg): < 2400

Nước (l): 1,5- 2,5

 

TN03-X

Có thể bạn quan tâm