Câu hỏi 18: Bố tôi 85 tuổi, huyết áp là 160/80 mmHg, có phải là bình thường theo tuổi không? Xin cho biết phân mức độ THA.

Câu hỏi 18 : Bố tôi 85 tuổi , huyết áp là 160/80 mmHg , có phải là bình thường theo tuổi không? Xin cho biết phân mức độ THA .
Trả lời :

Huyết áp là áp lực của dòng máu đi nuôi cở thể . Nhờ có huyết áp cơ thể tạo ra dòng tuần hoàn mang oxy và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể .
Bình thường , huyết áp cả người trưởng thành là dưới 120/80 mmHg . Khi huyết áp của bạn là 140/90 mmHg hoặc cao hơn , bạn đã bị tăng huyết áp (THA) . Nếu bạn bị tiểu đường hoặc bị bệnh thận , con số huyết áp tốt nhất là dưới 130/80 mmHg . Nếu huyết áp của bạn cao hơn ngưỡng này , bạn đã bị coi là tăng huyết áp và cần phải điều trị .
Bố bạn 85 tuổi , huyết áp là 160/80 mmHg . Như vậy bố bạn đã bị tăng huyết áp và bố bạn cần được bác sỹ điều trị bệnh tăng huyết áp .
Có nhiều cách phân loại tăng huyết áp . Chúng tôi xin giới thiệu cách phân loại tăng huyết áp

theo Tổ chức Y tế Thế giới và theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2008 :

Khái niệm
HA tâm thu

(mmHg)

HA tâm trương

(mmHg)
HA tối ưu
< 120

< 80
HA bình thường
< 130

< 85
Bình thường - cao
130 - 139
Và/hoặc
85-89
Tăng Huyết áp
Giai đoạn I
140 - 159
Và/ hoặc
90 - 99
Giai đoạn II
160 - 179
Và/ hoặc
100 - 109
Giai đoạn III
>= 180
Và/hoặc
>=110

Có thể bạn quan tâm