Nhu cầu năng lượng cho lứa tuổi vị thành niên

Giới tính

Nhóm tuổi

Nhu cầu năng lượng (KCal)

 

Nam

10 - 12

2.110

13 - 15

2.650

16 - 18

2.980

Nữ

10 - 12

2.010

13 - 15

2.200

16 - 18

2.240

Theo WHO (2003), đối với trẻ em có dấu hiệu bị nhiễm HIV để chống sút cân nhu cầu năng lượng khuyến nghị cần tăng thêm 10% năng lượng tổng số so với những trẻ khoẻ mạnh. Các trường hợp trẻ HIV đã bị sút cân/suy mòn, nhu cầu năng lượng cần tăng thêm có thể lên tới tới 50% và thậm chí 100%.

Có thể bạn quan tâm