Nhu cầu năng lượng cho trẻ em dưới 10 tuổi

 

Nhóm tuổi

Nhu cầu năng lượng (KCal)

Trẻ em

(tháng)

Dưới 6 tháng

555

Từ 7 - 12 tháng

710

Trẻ nhỏ

(tuổi)

 

1 - 3 tuổi

1.180

4 - 6 tuổi

1.470

7 - 9 tuổi

1.825

Có thể bạn quan tâm