Nhu cầu Selen

Nhóm tuổi

Nhu cầu trung bình *

Nhu cầu khuyến nghị

mcg/ngày **

Cho 1kg/ngày

Tổng số mcg/ngày

Trẻ em 

(tháng tuổi)

< 6

0,85

5,1

6

6-11

0,91

8,2

10

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

1,13

13,6

17

4-6

0,92

17,5

22

7-9

0,68

17,0

21

Trẻ vị thành niên trai (tuổi)

10-18

0,50

22,5

32

Trẻ vị thành niên gái (tuổi)

10-18

0,42

20,6

26

Nam trưởng  thành (tuổi)

19-60

0,42

27,3

34

> 60

0,41

26,2

33

Nữ trưởng thành (tuổi)

19-60

0,37

20,4

26

>60

0,37

20,2

25

Phụ nữ có thai

 

3 tháng đầu

 

 

26

3 tháng giữa

 

 

28

3 tháng cuối

 

 

30

Bà mẹ cho con bú

6 tháng đầu

 

 

35

6 tháng sau

 

 

42

* Theo FAO/WHO/IAEA

** Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị tính từ giá trị nhu cầu trung bình + 2 SD

Có thể bạn quan tâm