Nhu cầu Iod

Nhóm tuổi

Nhu cầu Iod (mcg/ngày)

Trẻ em

(tháng tuổi)

 

0-5

90

6-11

90

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

90

4-6

90

7-9

120

10-12

120

13-15

150

Vị thành niên nam

(năm tuổi)

16-18

150

10-12

120

13-15

150

Vị thành niên nữ

(năm tuổi)

16-18

150

Nam trưởng thành

(năm tuổi)

19-60

150

> 65

150

Nữ trưởng thành

(năm tuổi)

19-60

150

> 60

150

Phụ nữ có thai (trong cả thời kỳ)

 

200

Phụ nữ có thai (trong cả thời kỳ)

 

200

Bà mẹ cho con bú (trong cả thời kỳ)

 

200

Có thể bạn quan tâm