Nhu cầu phosphor - P (phosphorus)

Nhóm tuổi, giới

 

Cân nặng

Nhu cầu (mg/ngày)

Trẻ em (tháng)

< 6

6

90

6 - <12

9

275

Trẻ nhỏ (tuổi)

1 - 3

13

460

4 - 6

19

500

7 - 9

24

500

Trẻ trai vị thành niên (tuổi)

10 - 12

34

1.250

13 - 15

50

1.250

16 - 18

58

1.250

Trẻ gái vị thành niên (tuổi)

10 - 12

35

1.250

13 - 15

49

1.250

16 - 18

50

1.250

Người trưởng thành (tuổi)

cả nam và nữ

19

59

700

Phụ nữ có thai

 

 

700

Bà mẹ cho con bú

 

 

700

Có thể bạn quan tâm