Nhu cầu Protid đối với trẻ dưới 10 tuổi

Tuổi

(tháng)

Lượng protid trung bình (g/kg cân nặng/ngày)

 

Trẻ trai

Trẻ gái

Dưới 1 tháng

2,46

2,39

 

1-2

1,93

1,93

 

2-3

1,74

1,78

 

3-4

1,49

1,53

 

Hiện nay, theo khuyến cáo của WHO/UNICEF, đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ là đảm bảo đủ nhu cầu protid để trẻ phát triển và khoẻ mạnh.

Có thể bạn quan tâm