Hội chứng thận hư

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: Đảm bảo đủ nhu cầu năng lượng như trẻ bình thường.

 - Protid: 1,5-3 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày. Tỷ lệ protid động vật/tổng số >50%. Sử dụng nguồn  protid giá trị sinh học cao

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

-  Cholesterol <200 mg/ngày

- Đảm bảo cân bằng nước và điện giải:

+ ăn nhạt khi có phù hoặc tăng huyết áp. Natri 25-50 mg /kg cân nặng lý tưởng/ngày.

+ Nước: Hạn chế khi có phù, thiểu niệu hoặc vô niệu. V n­ước = V n­ước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy, ... ) + 35 đến 45 ml/kg (tùy theo mùa).

- Đủ vitamin và chất khoáng theo nhu cầu.

1-3 tuổi

E (Kcal):1300

P (g):30 - 35

L(g): 20-30

G(g):220- 250

Cholesterol (mg): <150

Natri(mg):325- 650

3TN10-X

4-6 tuổi

E (Kcal):1600

P (g): 40 - 45

L(g): 27- 35

G(g):270- 300

Cholesterol (mg): <150

Natri (mg):473- 875

4TN10-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1800

P (g):45- 50

L(g):30- 35

G(g):310- 340

Cholesterol (mg): <150

Natri(mg):625-1250

5TN10-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2200-2400

P (g): 60-70

L(g):35- 40

 G(g):390- 460

Cholesterol (mg): <200

Natri(mg):1000-2000

6TN10-X

Có thể bạn quan tâm