Phẫu thuật đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn khởi động ruột

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng:

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1-1,2g /kg cân nặng hiện tại.

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng.

2.  Đường nuôi:

a) Nuôi qua đường ruột:

- Năng lượng: 300-500 Kcal/ngày

- Protid: <10 g/ngày

- Lipid: <5 g/ngày

- Số bữa ăn: 6 -8 bữa/ngày

- ăn lỏng hoàn toàn (nước cháo, nước quả chín)

b) Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Số lượng chất dinh dưỡng= Nhu cầu- số lượng chất dinh dưỡng nuôi qua đường ruột.

E (kcal): 300- 500

P (g): < 10

L (g): < 5

G (g): 50- 100

PT01-X

Có thể bạn quan tâm