Phẫu thuật đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn chuyển tiếp 1

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1-1,2g /kg cân nặng hiện tại

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng.

2.    Đường nuôi:

a) Nuôi qua đường ruột:

- Năng lượng: 700-1000 Kcal/ngày

- Protid: <25 g/ngày

- Lipid: <15 g/ngày

- Thực phẩm: gạo, khoai tây, quả chín, sữa đã thủy phân protein vàl ipid chuỗi trung bình. Trong các trường hợp đặc biệt, tuỳ theo độ cắt giảm diện tích hấp thu mà lựa chọn các thực phẩm công thức có chứa các chuỗi peptid, hoặc ở dạng acid amin và lipid ở dạng chuỗi trung bình.

- ăn mềm (cháo, súp, sữa, nước quả).

- Số bữa ăn: 6 -8 bữa/ngày

b) Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Số lượng chất dinh dưỡng= Nhu cầu- số lượng chất dinh dưỡng nuôi qua đường ruột.

E (kcal): 700- 1000

P (g):  10 - < 25

L (g): < 15

G (g): 158- 225

PT02-X

Có thể bạn quan tâm