Phẫu thuật đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn chuyển tiếp 2

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1- 1,2g /kg cân nặng hiện tại. Trong đó: Nuôi qua đường ruột 30- 45 g, phần còn lại nuôi qua đường tĩnh mạch).

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng. Nuôi qua đường ruột <20 g, phần còn lại nuôi qua đường tĩnh mạch.

2.   Đường nuôi:

a) Nuôi qua đường ruột:

- Năng lượng: 1200-1300 Kcal/ngày

- Protid: 30-45 g/ngày

- Lipid: <20g/ngày

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày

b) Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Số lượng chất dinh dưỡng= Nhu cầu- số lượng chất dinh dưỡng nuôi qua đường ruột.

E (kcal): 1200-1300

P (g): 30- 45

L (g): < 20

G (g): 250- 330

PT03-X

Có thể bạn quan tâm