Phẫu thuật đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn hồi phục

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 1800-1900 Kcal/ngày.

- Protid: 12-14% tổng năng lượng.

- Lipid: 15- 25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal): 1800-1900

P (g): 55- 65

L (g): 40- 50

G (g): 275- 325

Natri(mg): < 2400

Nước (l): 2- 2,5

PT04-X

Có thể bạn quan tâm