Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn toàn phát

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 30 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày

- Protid: 1-1,3 g/kg cân nặng hiện tại/ngày

- Lipid: 15-20% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Nước: 2- 3 lít/ngày.

- Đủ vitamin và chất khoáng.

- Số bữa ăn: 4-6 bữa/ngày.

E (kcal): 1500-1700

P (g): 50-  70

L (g): 25- 35

G (g): 250- 300

Nước (l): 2- 3

NK01-X

Có thể bạn quan tâm