Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn hồi phục

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1,3- 2 g/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Lipid: 20- 30% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Nước: 2- 3 lít/ngày.

- Đủ vitamin và chất khoáng.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal):2000- 2200

P (g): 70- 110

L (g): 50- 70

G (g): 275- 330

Nước (l): 2- 3

NK02-X

Có thể bạn quan tâm