Nhiễm khuẩn mạn

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35-40 Kcal/kg cân nặng hiện tại /ngày

- Protid: 1,5- 2 g/kg cân nặng hiện tại/ngày

- Lipid: 20-25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Nước: 1,5- 2,5 lít/ngày

- Đủ vitamin và chất khoáng

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày

E (kcal): 2000-2200

P (g): 80- 110

L (g): 45- 60

G (g): 300- 330

Nước (l): 1,5- 2,5

NK03-X

Có thể bạn quan tâm