Giai đoạn sốc bỏng

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Nên cho ăn sớm, trong 72giờ sau bỏng

- Nên cho ăn qua ống thông, có thể nhỏ giọt liên tục 24/24 giờ

- Cho ăn theo mức độ dung nạp, cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng.

- Năng lượng: Năng lượng = [ 25 x Trọng lượng cơ thể (kg) ] + [40 x % diện tích bỏng]

- Protid: 14-16% tổng năng lượng

- Lipid: 15-20% tổng năng lượng

Trong đó 75% ăn qua đường ruột, 25% ăn qua đường tĩnh mạch

E (Kcal):2100-2300

P (g): 70-90

L (g): 35-50

G (g): 350-370

BO01-X

Có thể bạn quan tâm