Giai đoạn nhiễm độc, nhiễm trùng và suy mòn bỏng

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 60- 65 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày. Tuỳ theo mức độ bỏng, có thể tính theo công thức: Năng lượng = [ 25 x Trọng lượng cơ thể (kg) ] + [40 x % diện tích bỏng] .

- Protid: 16-20% tổng năng lượng

- Lipid: 15-20% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Nước: 2-3 l/ngày

- Đủ vitamin và muối khoáng: bổ sung thêm viên đa vi chất (vitamin: A, B, C... + chất khoáng: kẽm...).

- Số bữa ăn: 7- 8 bữa/ngày.

E (kcal): 2900-3000

P (g): 120- 140

L (g): 50-60

G (g): 400-450

 

 

 

 

BO02-X

Có thể bạn quan tâm