Giai đoạn hồi phục bỏng

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 3300- 3500 Kcal/ngày.

- Protid: 20-25% tổng năng lượng

- Lipid: 20-30 % tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Nước: 2- 3 l/ngày.

- Đủ vitamin và muối khoáng: nên bổ sung thêm viên đa vi chất (vitamin: A, B, C... + chất khoáng: kẽm...).

- Số bữa ăn: 6- 7 bữa/ngày

E (kcal): 3300- 3500

P (g): 170- 180

L (g): 100- 110

G (g): 450- 500

Nước (l): 2- 3

BO03-X

Có thể bạn quan tâm