Phụ nữ có thai 3 tháng cuối

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 2400- 2500 Kcal/ngày

- Protid: 12-14% tổng năng lượng

- Chất béo: 20-25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Chất xơ > 25g/ngày, chú ý các chất xơ hoà tan

- Nước: 2- 2,5 lít/ngày.

- Đủ yếu tố vi lượng và vitamin (A, B, C, E).

- Không sử dụng các chất kích thích

- Số bữa ăn: 4 bữa/ngày

E (kcal): 2400- 2500

P (g): 72- 84

L (g): 53- 69

G (g): 366- 425

Chất xơ (g): > 25

Nước (l): 2- 2,5

SK02-X

Có thể bạn quan tâm