Suy thận cấp, giai đoạn lọc máu (ngoài thận và màng bụng)

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng khô/ngày.

- Protid: 1- 1,2 g/kg cân nặng khô/ ngày. Tỷ lệ  protid động vật/tổng số 60%

- Lipid: 20- 25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đảm bảo cân bằng nước và điện giải:

+ Natri (mg):  2400 mg/ngày.

+ Kali:  Hạn chế kali khẩu phần khi kali máu >6 mmol/l (2000-3000 mg/ngày). Hạn chế hoặc sử dụng vừa phải các thực phẩm giàu kali.

+ Nước ăn và uống: Hạn chế khi có chỉ định.

 V n­ước = V n­ước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 đến 500 ml (tùy theo mùa).

- Phosphat: < 1200 mg/ngày, hạn chế các thực phẩm giàu phosphat.

- Số bữa ăn: 4 bữa/ngày.

E (kcal): 1800- 2200

P (g): 50- 65

L (g): 40- 50

G (g): 280- 325

Natri (mg) : 2400

Kali (mg):2000-3000

Phosphat(mg): <1200 

Nước (l): 1- 1,5

TN06-X

Có thể bạn quan tâm