Suy thận cấp, giai đoạn trước lọc thận

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

- Protid: < 0,6 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày. Tỷ lệ  protid động vật/tổng số ≥ 60%.

- Lipid: 20-25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đảm bảo cân bằng nước và điện giải:

+ ăn nhạt tương đối: Natri < 2000 mg /ngày.

+ Kali: 1000 mg/ngày. Hạn chế các thực phẩm giàu kali.

+ Hạn chế nước ăn và uống khi có chỉ định:

V n­ước = Vnước tiểu + Vdịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 đến 500 ml (tùy theo mùa).

+ Phosphat: 600 mg, hạn chế các thực phẩm giàu phosphat.

- Đủ vitamin và khoáng chất.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal): 1800-1900

P (g): < 33

L (g): 40- 50

G (g): 310- 350

Natri (mg) : < 2000

Kali (mg):  1000

Phosphat (mg): 600

Nước (l): 1- 1,5 (suy thận sau thận).

Không hạn chế nước khi suy thận cấp nguyên nhân trước thận.

TN05-X

Có thể bạn quan tâm