Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 2 lần/tuần

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35Kcal/kg cân nặng khô/ngày.

- Protid: 1 g/kg cân nặng khô/ngày. Tỷ lệ  protid động vật/tổng số ≥ 60%

- Lipid: 20-25% năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đảm bảo cân bằng nước và điện giải:

+ Lượng natri:

. Thận nhân tạo: 2000- 3000mg natri/ngày

. Lọc màng bụng : 2000- 4000mg natri/ngày

+ Hạn chế nước ăn và uống khi có chỉ định:

 V n­ước = V n­ước tiểu + Vdịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 đến 500ml (tùy theo mùa).

+ Kali: 2000-3000 mg/ngày.

- Phosphat < 1200 mg/ngày, hạn chế các thực phẩm giàu phosphat.

- Đủ vitamin và chất khoáng.

- Số bữa ăn: 4 bữa/ngày.

E (kcal): 1800-1900

P (g): 50-55

L (g): 40-50

G (g): 290-325

Natri(mg): 2000-4000

Kali (mg): 2000-3000

Phosphat (mg): <1200

Nước (l): 1-1,5

TN11-X

Có thể bạn quan tâm