Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 3 lần/tuần

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35Kcal/kg cân nặng khô/ngày.

- Protid: 1,2-1,3 g/kg cân nặng khô/ngày. Tỷ lệ  protid động vật/tổng số ≥ 60%

- Lipid: 20- 25% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đảm bảo cân bằng nước và điện giải:

+ Natri:

. Lọc máu ngoài thận: 2000- 3000 mg natri/ngày

. Lọc màng bụng: 2000- 4000 mg natri/ngày

+ Hạn chế nước ăn và uống khi có chỉ định:

V n­ước = V n­ước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 đến 500ml (tùy theo mùa).

+ Kali: 2000-3000 mg/ngày.

- Phosphat < 1200mg/ngày. Hạn chế các thực phẩm giàu phosphat.

- Đủ vitamin và chất khoáng theo nhu cầu.

- Số bữa ăn: 4 bữa/ngày.

E (kcal): 1800-1900

P (g): 60-70

L (g): 40-50

G (g): 280-314

Natri(mg): 2000-4000

Kali (mg):  2000-3000

Phosphat (mg): <1200 

Nước (l): 1-2

TN10-X

Có thể bạn quan tâm