Suy tim giai đoạn 1- 2

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: Đảm bảo nhu cầu năng lượng theo tuổi

- Protid: Đảm bảo nhu cầu theo lứa tuổi

- Lipid: 20-30 % tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- ăn nhạt tương đối, natri: 20-50 mg/kg cân nặng lý tưởng/ngày

- Nước ăn và uống: đủ nhu cầu nước

- Đủ vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B

- Sử dụng các thực phẩm giàu kali

- Lựa chọn thực phẩm: hạn chế thức ăn sinh hơi, khó tiêu, các chất kích thích.

- Số bữa ăn: 4-6 bữa/ngày.

1-3 tuổi

E (Kcal):1300

P (g): 28

L(g): 30- 43

G(g):200- 230

Natri(mg):325- 650

3TM1-X

4-6 tuổi

E (Kcal): 1600

P (g): 36

L(g): 35- 53

G(g): 240- 290

Natri (mg):473- 875

4TM1-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1800

P (g):40

L(g):40- 60

G(g): 270- 320

Natri (mg):625-1250

5TM1-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2000-2200

P (g): 60 -70

L(g): 50-60

G(g):350-380

Natri(mg):1000-2000

6TM1-X

Có thể bạn quan tâm