Chế độ ăn cho bệnh đái tháo đường

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: theo nhu cầu khuyến nghị.

- Protid: ở giới hạn cao của nhu cầu

+ 4-6 tuổi: 2,5-3 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

+ 7-9 tuổi: 15- <20 % tổng năng lượng.

+ >10 tuổi: 15-<20 % tổng năng lượng.

- Lipid: 20-30% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Glucid: 55- 65% tổng năng lượng. Nên sử dụng các glucid phức hợp, glucid có chỉ số đường huyết thấp.

- Đủ vitamin và khoáng chất

- Số bữa ăn:

+ 1-9 tuổi: 6 bữa/ngày.

+ 10-15: 4-6 bữa/ngày.

4-6 tuổi

E (Kcal):1600

P (g): 40- 50

L(g): 45- 60

G(g):220- 240

4DD1-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1800

P (g): 65-75

L(g): 40-50

G(g): 260-290

5DD1-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2000-2200

P (g): 75- 95

L(g): 45- 60

G(g): 320- 350

6DD1-X

Có thể bạn quan tâm