Nhu cầu Vitamin B6 (pyridoxin)

Nhóm tuổi/giới/tình trạng sinh lý

NCDDKN cho B6 (mg/ngày)

Trẻ em

(tháng tuổi)

Dưới 6 tháng

0,1

6-11 tháng

0,3

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

0,5

4-6

0,6

7-9

1,0

Nam vị thành niên

(tuổi)

10-12

1,3

13-15

1,3

16-18

1,3

Nữ vị thành niên

(tuổi)

10-12

1,2

13-15

1,2

16-18

1,2

Nam giới trưởng thành

(tuổi)

19-49

1,3

50

1,7

Nữ giới trưởng thành

(tuổi)

19-49

1,3

50

1,5

Phụ nữ có thai

 

1,9

Bà mẹ cho con bú

 

2,0

Có thể bạn quan tâm