Nhu cầu vitamin B1 (Thiamin)

Nhóm tuổi/giới

NCDDKN vitamin B1 (mg/ngày)

Trẻ em

(tháng tuổi)

Dưới 6 tháng

0,2

6-11 tháng

0,3

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

0,5

4-6

0,6

7-9

0,9

Nam vị thành niên (tuổi)

10-18

1,2

Nữ vị thành niên (tuổi)

10-18

1,1

Nam

19-60

1,2

> 60

1,2

Nữ

19-60

1,1

>60

1,1

Phụ nữ có thai

 

1,4

Bà mẹ cho con bú

 

1,5

Nhu cầu khuyến nghị về tính cân đối vitamin B1 với năng lượng ăn vào theo tuổi, giới, tình trạng sinh lý và loại lao động (LĐ)

 

Giới

Nhóm tuổi

Nhu cầu năng lượng (Kcal)

Nhu cầu vitamin B1 (mg)

LĐ nhẹ

LĐ vừa

LĐ nặng

LĐ nhẹ

LĐ vừa

LĐ nặng

Nam

19 – 30

2300

2700

3300

1.15

1.35

1.65

31 – 60

2200

2700

3200

1.10

1.35

1.60

> 60

1900

2200

2700

0.95

1.10

1.35

Nữ

19 – 30

2200

2300

2600

1.10

1.15

1.30

31 – 60

2100

2200

2500

1.05

1.10

1.25

> 60

1800

1900

2200

0.90

0.95

1.10

Có thai

350

350

-

+ 0.18

+ 0.18

+ 0.18

Cho con bú

550

550

-

+ 0.28

+ 0.28

+ 0.2

Có thể bạn quan tâm