Đái tháo đường đơn thuần

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 30 kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

-  Protid: 15- 20% tổng năng lượng.

- Glucid: 55- 65% tổng năng lượng. Nên sử dụng các glucid phức hợp, glucid có chỉ số đường huyết thấp.

- Lipid: 20- 30% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Lượng chất xơ: 20- 25 g.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal): 1500- 1700

P (g): 56- 82

L (g): 25- 55

G (g): 210- 270

Chất xơ (g): 20- 25

DD01-X

Có thể bạn quan tâm