Tiêu chảy kéo dài

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Đảm bảo nhu cầu các chất dinh dưỡng theo lứa tuổi.

- Dạng chế biến: lỏng đến đặc dần tuỳ thuộc vào lứa tuổi.

- Lựa chọn thực phẩm:

+ Mềm, ít xơ sợi, dễ tiêu hoá, không sinh hơi, không gây dị ứng, hút độc, làm đặc phân.

+ Giảm lượng protid từ sữa bò, nên sử dụng  protid từ đậu nành hoặc protid đã thủy phân.

+ Giảm các loại đường hấp thu nhanh.

+ Chứa ít hoặc không có đường lactose.

+ Có nhiều kẽm, vitamin A hoặc beta caroten

+ Kích thích sự phát triển và bổ sung vi khuẩn có ích cho đường ruột.

- Số bữa ăn: 6- 8 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi).

< 6 tháng

E (Kcal): 620

P (g): 21

L(g):36- 40

G(g):44- 53

1TH2-X

7-12 tháng

E (Kcal): 820

P (g): 23

L(g): 18- 27

G(g):120-  140

2TH2-X

1-3 tuổi

E (Kcal):1100-1200

P (g): 28

L(g): 20- 25

G(g): 200-250

3TH2-X

4-6 tuổi

E (Kcal):1400-1500

P (g): 36

L(g): 25- 30

G(g): 250- 280

4TH2-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1700-1800

P (g): 40

L(g):25- 30

G(g): 280- 320

5TH2-X

10-15 tuổi

E (Kcal):1900-2000

P (g): 50- 60

L(g): 30- 40

G(g): 350- 380

6TH2-X

Có thể bạn quan tâm