Viêm gan cấp, giai đoạn ổn định

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

 

- Năng lượng: Theo nhu cầu khuyến nghị

- Protid: Theo nhu cầu khuyến nghị

+ Chủ yếu dùng đạm quý, nhiều acid amin cần thiết như methionin, tyrosin, phenylalamin...

- Lipid: Tăng thêm chất béo để đáp ứng nhu cầu năng lượng

+ Trẻ nhỏ: 1 g/kg cân nặng hiện tại/ngày

+ Trẻ lớn: 10-15% tổng năng lượng.

-Nước:theo nhu cầu khuyến  nghị

-Chọn thực phẩm: Có thể sử dụng các thực phẩm thường dùng, nhưng dễ tiêu hoá.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi).

1-3 tuổi

E (Kcal):1200-1300

 P (g):  25- 30

 L(g):10- 15

G(g): 240- 270

3GM1-X

4-6 tuổi

E (Kcal): 1500- 1600

 P (g): 30- 36

L(g): 15- 20

G(g): 300- 340

4GM1-X

7-9 tuổi

E (Kcal): 1700- 1800

P (g): 40- 50

L(g): 20- 25

G(g):330- 380

5GM1-X

10-15 tuổi

E (Kcal): 2000- 2200

P (g): 50- 60

L(g): 25- 30

G(g): 370- 420

6GM1-X

Có thể bạn quan tâm