Viêm gan cấp, giai đoạn tiếp theo

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 30 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protit: 0,8- 1g/kg cân nặng hiện tại/ngày. Tỷ lệ protid động vật/tổng số > 50%.

- Lipid: 10 -15% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đủ vitamin, chất khoáng và nước.

- Không dùng thực phẩm lạ, dễ gây dị ứng.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal): 1500- 1700

P (g): 40- 55

L (g): 17- 28

G (g): 280- 330

Nước (l): 2- 2,5

GM02-X

Có thể bạn quan tâm