Viêm gan mạn tính

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 35 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1- 1,5 g/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Lipid: 15- 20% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đủ vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B, K) và muối khoáng.

- Nước: 1,5- 2 (lít/ngày).

- Số bữa ăn: 3- 4 bữa/ngày.

E (kcal): 1800- 1900

P (g): 50- 75

L (g): 30- 40

G (g): 310- 340

Nước (l): 1,5-  2

GM03-X

Có thể bạn quan tâm