Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn chuyển tiếp 1

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng:

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1-1,2g /kg cân nặng hiện tại.

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng.

2. Đường nuôi:

a) Nuôi qua đường ruột:

- Năng lượng: 700- 1000Kcal/ngày chủ yếu từ glucid

- Protid: <25 g/ngày.

- Lipid: < 10 g/ngày.

- ăn lỏng hoặc mềm (cháo, súp, sữa, nước quả).

- Thực phẩm: gạo, khoai tây, quả chín, sữa tách béo đã thủy phân protid, lipid dạng chuỗi trung bình.

- Số bữa ăn: 6 bữa/ngày

b) Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Số lượng chất dinh dưỡng= Nhu cầu- số lượng chất dinh dưỡng nuôi qua đường ruột.

E (kcal): 700- 1000

P (g):  10 - < 25

L (g): < 10

G (g): 158- 225

VT02-X

Có thể bạn quan tâm