Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn khởi động

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng:

- Năng lượng: 35 -40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1-1,2g /kg cân nặng hiện tại.

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng.

2. Đường nuôi:

a) Nuôi qua đường ruột:

- Năng lượng 200- 500 Kcal/ngày, chủ yếu từ glucid.

- ăn lỏng hoàn toàn.

- Thực phẩm: nước cháo, nước quả.

- Số bữa ăn: 6 bữa/ngày.

b) Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Số lượng chất dinh dưỡng= Nhu cầu- số lượng chất dinh dưỡng nuôi qua đường ruột.

E (kcal): 200- 500

P (g): < 10

L (g): < 5

G (g): 50- 125

VT01-X

Có thể bạn quan tâm