Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn chuyển tiếp 2

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng:

- Năng lượng: 35- 40 Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 1-1,2g /kg cân nặng hiện tại

- Lipid: 15-20 % tổng năng lượng.

2. Đường nuôi

a) Nuôi qua đường ruột:

- Năng lượng: 1200- 1300 Kcal/ngày.

- Protid: 30-45 g/ngày.

- Lipid: < 15 g/ngày.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

b) Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Số lượng chất dinh dưỡng= Nhu cầu- số lượng chất dinh dưỡng nuôi qua đường ruột.

E (kcal): 1200- 1300

P (g): 30- 45

L (g): < 15

G (g): 250- 330

VT03-X

Có thể bạn quan tâm