Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn hồi phục

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 1600-1800 Kcal/ngày.

- Protid: 12- 14% tổng năng lượng.

- Lipid: 10- 15% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal): 1600- 1800

P (g): 50- 60

L (g): 20- 30

G (g): 290- 350

VT04-X

Có thể bạn quan tâm