Viêm tụy mạn

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 30- 35Kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Protid: 0,8-1 g/kg cân nặng hiện tại/ngày

- Lipid: 10-15% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.

E (kcal): 1700- 1800

P (g): 40- 55

L (g): 20- 30

G (g): 310- 365

VT06-X

Có thể bạn quan tâm