Xuất huyết tiêu hóa

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: 60-70% nhu cầu năng lượng.

- Dạng chế biến:

+ Lỏng hoặc mềm.

+ Nhiệt độ thức ăn bằng nhiệt độ cơ thể.

- Lựa chọn thực phẩm: ít xơ, không gây kích thích như chua cay, thức ăn gây dị ứng.

- Số bữa ăn: 6- 8 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi).

 

1-3 tuổi

E (Kcal):800- 1000

P (g): 20- 25

L(g): 15- 20

G(g):150- 175

3TH1-X

4-6 tuổi

E (Kcal):1000- 1300

P (g): 25- 30

L(g):15 - 20

G(g):187- 230

4TH2-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1300-1600

P (g):30-35

L(g): 20 - 25

G(g):230-285

5TH3-X

10-15 tuổi

E (Kcal):1600-1800

P (g): 35- 40

L(g):  25 - 30

G(g): 310- 340

6TH4-X

Có thể bạn quan tâm