Nhu cầu vitamin A

Nhóm tuổi

NCDDKN Vitamin A (mcg/ngày) *

Trẻ em

(tháng tuổi)

<6

375

6-11

400

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

400

4-6

450

7-9

500

Nam vị thành niên (tuổi)

10-18

600

Nữ vị thành niên (tuổi)

10-18

600

Nam trưởng thành

(tuổi)

19-60

600

> 60

600

Nữ trưởng thành (tuổi)

19-60

500

>60

600

Phụ nữ mang thai

 

800

Bà mẹ cho con bú

 

850

* Theo FAO/WHO có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:

01mcg vitamin A hoặc Retinol = 01 đương lượng Retinol (RE);

01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,3 mcg vitamin A.

01 mcg β-carotene = 0,167 mcg vitamin A.

01 mcg các carotene khác = 0,084 mcg vitamin A.

Có thể bạn quan tâm