Nhu cầu Vitamin K

Nhóm tuổi

Nhu cầu (mcg/ngày)

Trẻ em

(tháng tuổi)

<6

6

6-12

9

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

13

4-6

19

7-9

24

Nam vị thành niên

 (tuổi)

10-12

34

13-15

50

16-18

58

Nữ vị thành niên

(tuổi)

10-12

35

13-15

49

16-18

50

Nam

19 tuổi

59

Nữ 19 tuổi

Bình thường

51

Có thai

51

Cho con bú

51

Có thể bạn quan tâm